Links

Orchideenvereine

Schweizerische Orchideen Gesellschaft www.orchideen.ch
Arbeits Gruppe Einheimischer Orchideen www.ageo.ch
Groupe de Romandie www.orchideesromandes.ch
Orchideenfreunde Zentralschweiz www.ofz.ch
Regionalverein Zürich www.orchideenverein-zurich.ch
Deutsche Orchideen-Gesellschaft www.orchidee.de
Vereinigung Deutscher Orchideenfreunde e.V. www.vdof.de
Oesterreichische Orchideengesellschaft www.orchideen.at
Féderation Française des Amateurs d’Orchidées http://ffao.free.fr/

Tropenhaus Frutigen

http://www.beo-orchideen.ch
www.tropenhaus-frutigen.ch

Encyklopädie

www.orchidspecies.com
www.orchidmall.com
www.orchideenforum.de
www.orchid.unibas.ch
http://retirees.uwaterloo.ca/~jerry/orchids/osites.html
www.orchidphotos.org
http://www.fensterbankorchideen.ch
www.delfinadearaujo.com  (Brasilien)
www.orchidspng.com  (Papua New Guinea)